Toàn cảnh quá trình ứng dụng ERP

Toàn cảnh quá trình ứng dụng ERP

Triển khai ERP & Quy mô doanh nghiệp các doanh nghiệp ứng dụng erp thành công, các công ty triển khai erp tại việt nam, hướng dẫn sử dụng phần mềm erp, phần mềm erp là gì, nghề tư vấn triển khai erp, tư vấn triển khai erp là gì, tuyển dụng tư vấn triển khai erp,...
Total Productive Maintenance (TPM) là gì?

Total Productive Maintenance (TPM) là gì?

Total Productive Maintenance  Có thể ví TPM như bác sĩ của thiết bị, máy móc. Total Productive Maintenance (TPM) là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo dưỡng thiết bị. Mục tiêu của chương trình là tăng năng lực sản xuất, đồng thời...