Toàn cảnh quá trình ứng dụng ERP

Toàn cảnh quá trình ứng dụng ERP

Triển khai ERP & Quy mô doanh nghiệp các doanh nghiệp ứng dụng erp thành công, các công ty triển khai erp tại việt nam, hướng dẫn sử dụng phần mềm erp, phần mềm erp là gì, nghề tư vấn triển khai erp, tư vấn triển khai erp là gì, tuyển dụng tư vấn triển khai erp,...
Chương trình đào tạo TPM nâng cao (4 ngày)

Chương trình đào tạo TPM nâng cao (4 ngày)

Thực hành chuyên sâu về Lean TPM – TRIỂN KHAI BẢO TRÌ TỰ QUẢN (AM) & BẢO TRÌ CÓ KẾ HOẠCH (PM)  Giới thiệu về CiCC: Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CiCC đã và đang giúp khách hàng của mình tăng hàng triệu USD lợi nhuận bằng cách tư vấn/ huấn luyện áp dụng...