ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CiCC

Chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lịnh vực và am hiểu hệ thống bảo trì bằng kinh nghiệm triển khai tư vấn triển khai TPM – Total Productive Maintenance trong nhiều năm.

XEM CHI TIẾT CHUYÊN GIA

HÌNH ẢNH CICC